Driftstörning på TV-utsändningen

Tisdag 26 november ändrar Teracom utsändningssätt vilket kan medföra dålig bild på SVT1, SVT2 och TV4

Varför blir det dålig bild på SVT1, SVT2 och TV4?

Statliga Teracom som ansvarar för utsändning av SVT1, SVT2 och TV4 ändrar sändningsteknik from 2019-11-26, vilket medför att vissa digitalboxar och vissa TV-apparater måste uppdateras för att visa TV-bilden korrekt.

   

Vilka påverkas av bildförsämring?

Kunder som ser TV-tjänsten via en digitalbox av modell Dilog 270, Dilog 280 eller Dilog 235 samt TV-kunder vars egna TV-apparat saknar stöd för det nya sändningssättet, kan uppleva att bilden blir dålig på SVT1, SVT2 och TV4. Har du andra modeller av digitalbox, eller en TV-apparat som är förberedd för det nya sändningssättet påverkas du inte.

Hur åtgärdas problem med dålig bild på SVT1, SVT2 och TV4?

Har du en digitalbox av modell Dilog 280 eller Dilog 270 kan du starta om digitalboxen. Du får då ett meddelande att ny mjukvara finns tillgänglig. Tryck OK på fjärrkontrollen. Boxen uppdateras då automatiskt och bildstörningen upphör.

Har du en en Dilog 235 så behöver du starta om digitalboxen. Du får då ett meddelande att ny mjukvara finns tillgänglig. Tryck OK på fjärrkontrollen. Boxen uppdateras då automatiskt under ca 2 minuter. OBS! Efter uppgradering av Dilog 235 måste du även göra en kanalsökning. För att göra kanalsökning trycker du på Menu-knappen. Välj Installation. Välj Automatisk Sökning Marknätet samt tryck OK. Tryck OK för att starta kanalsökning. När sökning är klar tryck OK för att spara. Tryck slutligen Exit för att återgå till TV-bilden. Bildstörningen ska nu ha upphört.

Tittar du utan digitalbox och upplever att TV-bilden blivit dålig på SVT1, SVT2 och TV4, så behöver du istället uppdatera mjukvaran i din egen TV-apparat. Kontakta den återförsäljare  du köpt din TV-apparat av för support. Om det INTE går att uppdatera din TV-apparat kan problemet avhjälpas genom att du börjar titta via en digitalbox. Kontakta Vaggeryds Energis kundtjänst om du vill köpa en digitalbox med tillhörande programkort (kostnad från 1190 kr/st, månadskostnad för programkort tillkommer med 29 kr/mån/kort).