Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Driftstörning

- Fiber

Startdatum:

2020-11-24 11:58:

Just nu har vi en driftstörning på bredbandsleveransen i fibernätet. Felsökning pågår!

18:21

Driftstörningen kvarstår och aktiv felsökning pågår

23:45

Felsökning pågår

2020-11-25 06:45

Felsökningsarbete pågår

 

Vaggeryds Energis TV-utsändningar påverkas inte av driftstörningen.

Planerade Underhåll

Underhåll

- på elnätet

Startdatum:

Med anledning av att ny utrustning kopplas in på elnätet kommer strömmen vara bruten

Torsdagen den 26 november kl. 10.00-12.00

Arbetet berör abonnenter i i delar av Ålaryd och Kyllås med omnejd.

Berörda hushåll får även information om strömavbrottet i sin brevlåda.

Avklarade ärenden

Om du upplever problem, kontakta oss för att göra en felanmälan