Elnätsavgifter

Nätavgift är den avgift du betalar till ditt elnätsföretag för att få din el levererad hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket du använder.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll.

Förändring kring energiskatten från 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Säkringsabonnemang fr.o.m. 2019-01-01

Upp till och med 200 A i huvudsäkringsstorlek tillämpar vi en säkringstariff som består av en fast avgift som är beroende på säkringsstorlek och en rörlig avgift per kWh.

Mätarsäkring Fast avg kr/år exkl moms Fast avg kr/år inkl moms
16 A, lgh 1 440 1 800
16 A 2 740 3 425
20 A 4 250 5 313
25 A 5 470 6 838
35 A 7 200 9 000
50 A 10 730 13 413
63 A 13 680 17 100
80 A 18 000 22 500
100 A 24 100 30 125
125 A 30 200 37 750
160 A 41 700 52 125
200 A 51 600 64 500

Överföringsavgifter:

Benämning Överföring öre/kWh Energiskatt Inkl moms
Enkeltariff 23,05 35,6 73,31

Effektabonnemang

Du som har en större huvudsäkring än 200 A har ett effektabonnemang.

Effektabonnemangens prislista kan du se här;

Prislista Lågspänning effekt from 2019-01-01

Prislista Högspänning effekt from 2019-01-01