Anslutningsavgift

Anslutningsavgift 2020-01-01

Prislista och rutiner inom Vaggeryds Elverk AB

Engångsavgifter säkringskunder 16-25A

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Grundkostnad exkl. moms, kr Grundkostnad inkl. moms, kr Tillägg per meter exkl. moms, kr Tillägg per meter inkl. moms, kr
0-200 meter 28 200 35 250 - -
200-600 meter 28 200 35 250 241 301
600-1 200 meter 124 600 155 750 519 649
1 200- 1 800 meter 436 000 545 000 316 395

För anslutningar inom detaljplanerat område används grundkostnaden 0-200 meter för anslutningar oavsett avstånd.

Avståndet (fågelvägen) gäller från kundens anslutningspunkt (mätarskåp) till anslutningspunkten i elnätet. En anslutningspunkt i  elnätet kan exempelvis vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Serviskabel ingår i ovanstående priser.

Inom detaljplanerat område ansvarar och bekostar byggherren förläggningen av kabelrör mätarplatsen till tomtgräns. Minst 75 mm kabelrör skall förläggas till tomtgräns.

Utanför detaljplanerat område ansvarar byggherren för grävning för serviskabeln enligt Vaggeryds Elverks anvisning.

Vaggeryds Elverk äger rätt att följa indexering enligt Ei:s uppdaterade kostnader för schablonmetoden som vanligtvis börjar gälla första april.

Anslutningsavgifter för effektkunder samt säkringskunder över 25A offereras vid förfrågan

För offert kontakta Marcus Karlsson på  0393-67 86 28 eller marcus.karlsson@vaggeryd.se

För offert kontakta Magnus Dauhn på  0393-67 86 17 eller magnus.dauhn@vaggeryd.se